Rozpis – lesní sprint

Datum: Sobota 19. května 2012
Přihlášky: do 13. 5.2012 na OB Haná; výjimečně na E-mail: killar.marek#seznam.cz
Způsob placení: při prezentaci
Prezentace: V centru závodu do 13 hod.
Start: 000 = 14:00 hod
Vzdálenosti:
centrum – start 0 m
centrum – cíl 0 m
Mapa: Permoník, 1:5 000, E=5m, jaro 2012
Trať: sprint
Kategorie: DH12, DH16, DH21, DH35, DH45, P
Terén: podhorský, mírně zvlněný terén, četné zbytky povrchové těžby, středně hustá síť komunikací, převážně dobře průběžný, jehličnatý les
Dodatečné přihlášky: ano, na prezentaci do 13 hod za nezvýšené startovné
Cena startovného: 40 Kč pro všechny kategorie
Ceny: Finanční prémie pro kategorie HD21 (600, 400, 200 Kč), ostatní kategorie hodnotné věcné ceny
Funkcionáři:
ředitel závodu: Pavel Petržela
hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš
stavba tratí: Jan Petržela